Een creatieve invaldocent neemt de klas over, waardoor de vaste leerkracht tijd heeft voor overige taken.

Werkdruk verlagende diensten

Eenmalig, een aantal keer of structureel

Naast de directe vervanging verzorgen wij ook vervanging om de werkdruk op school te verlagen. Dit kunnen wij invullen op verschillende manieren.

Een Talentiko docent die voor een dag of aantal uur een klas kan overnemen waardoor de juf of meester even tijd heeft voor bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden. Dit kan eenmalig, voor een aantal keer of structureel. Periodieke uitrooster dagen, bijvoorbeeld 2 maal per jaar een uitroosterdag voor iedere leerkracht,  verzorgen wij ook!

Wat kan werkdruk verlaging voor u betekenen?

Voordelen op een rij

  • Een creatieve invaldocent neemt de klas over, waardoor de vaste leerkracht tijd heeft voor overige taken.
  • Structurele invulling van een kleine vacature, bijvoorbeeld vanwege docenten die 3 of 4 dagen per week werken.
  • Wij bieden een aantal weken een creatieve invaldocent die afgewisseld wordt, zodat verschillende disciplines aan bod komen. Of een vaste discipline gedurende het schooljaar.
  • Waardevolle creatieve les volgens onze leerlijn (gebaseerd op 21st century skills).
  • Ervaren docenten uit diverse disciplines.
  • Kerndoelen “Kunstzinnige Oriëntatie” worden behaald.
Enthousiast geworden? Neem gerust contact met ons op,
030 227 0033 of mail ons