Creatieve Invaldocent zet kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten in als invallers op basisscholen.

Onze missie

We laten kinderen op het basisonderwijs verschillende kunstvormen ervaren en bieden hen  een waardevolle lesdag, waarbij wij invulling geven aan de kerndoelen “Kunstzinnige oriëntatie”

We voorzien scholen van een bekwame invaldocent op het moment dat een vaste leerkracht afwezig is vanwege ziekte, verlof of een verkorte werkweek.

Onze docenten met Kunst achtergrond verdienen een basisinkomen wat zorgt voor creatieve onafhankelijkheid.

Van een creatieve inval docent wordt iedereen blij!

Onze visie

Wij vinden Kunst & Cultuuronderwijs een onmisbaar aspect  in het onderwijs van de toekomst. Door Kunstenaars als invallers in te zetten op scholen, halen wij de druk van het onderwijs en voegen daar tegelijk waarde aan toe. De vaste leraar verzorgt het reguliere schoolprogramma en wij verzorgen tijdens afwezigheid een waardevol programma dat bijdraagt aan toekomstgericht onderwijs en daarbij vorm geeft aan de kerndoelen “Kunstzinnige Vorming”

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Wat leert een leerling tegenwoordig op school en is dat de juiste voorbereiding op de toekomst? Toekomstgericht onderwijs is samenhangend en geeft leerlingen een stevige gemeenschappelijke basis mee van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21st century skills’. Deze vaardigheden dienen als basis voor de leerlijn en het lesprogramma van Creatieveinvaldocent.

Een van de belangrijkste vaardigheden waar wij ons op richten is de vaardigheid “Creatief handelen en denken”. Aan de hand van het creatieve proces leren leerlingen in onze lessen betekenis te geven aan (eigen) kunstzinnige en culturele uitingen.

De waarde van Kunst & Cultuur onderwijs:

  • Leerlingen verbreden hun kennis.

Leerlingen leren de wereld om hen heen te ontdekken en beter te begrijpen. Kunst laat leerlingen nieuwe (denk)werelden beleven. Ze leren kijken en luisteren, zich te verwonderen en (complexe) onderwerpen te analyseren, expliciteren, interpreteren, nuanceren en waarderen.

  • Persoonlijke ontwikkeling

Leerlingen leren hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Succeservaringen geven leerlingen zelfvertrouwen en trots. Ze leren zich op kunstzinnige wijze uit te drukken en om te gaan met gevoelens en emoties. Via de verbeeldingskracht gaan leerlingen individueel of samen met anderen op zoek naar de eigen identiteit en persoonlijkheid en leren hoe ze zich verhouden tot anderen. Onderwijs in kunst en cultuur biedt hierin een veilige oefenplaats voor onderzoek en experiment.

  • Maatschappelijke vorming

Niet alle leerlingen komen van huis uit snel in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. Nu plezier krijgen in kunst en kunst beleven, betekent later ook genieten van musea, voorstellingen, concerten en andere evenementen.

Daarnaast heeft kunst, cultuur en erfgoed in de maatschappij een communicatiefunctie. Kunst vertelt verhalen, confronteert en schuurt soms. Kunst kan reacties losmaken en oproepen, waardoor dialoog en debat plaatsvinden. Leerlingen leren ‘ergens iets van te vinden’ en zichzelf en de ander te begrijpen. Kunst en cultuur brengt leerlingen in aanraking met andere culturen en kan de blik verbreden.

Hoe wij werken met Creatieveinvaldocent en wat we voor uw school kunnen betekenen?