Van formatie tot hervorming

geplaatst in: Uncategorized | 0

Als we 1 ding geleerd hebben van de Corona-crisis, is dat veel dingen prima kunnen op een andere manier dan we gewend zijn. Helaas geforceerd en niet altijd even fijn, maar het heeft ons wel uitgedaagd om creatief te denken. Van het creëren van een thuiswerkplek, restaurant menu’s laten thuisbezorgen, online winkelen en op afspraak, elkaar (video-)bellen en natuurlijk thuisonderwijs! Met groot respect heb ik ervaren hoe leerkrachten zich inzetten voor hun klas en proberen de lijntjes kort te houden. Om ze toch te zien en te horen hoe het gaat. Maar ook de ouders die naast hun baan toch de kinderen aan school hebben gezet en hebben geholpen bij het werk. 

En nu gaan de kinderen weer naar school en kunnen ze genieten van het sociale contact in de klas en op het plein, weer spelen en ravotten. Het sociale aspect is een onmisbaar aspect van het naar school gaan. En het is dan ook heel fijn dat het weer kan! Er is ook veel goeds gebeurd. Want we hebben gezien hoe flexibel kinderen zijn en zich aanpassen aan de situatie en het het beste van weten te maken. Net als de leerkrachten. Van hen is veel gevraagd, terwijl het onderwijs al te kampen heeft met een hoge werkdruk vanwege het lerarentekort. 

Wat kunnen we hier nu mee, kunnen we die creatieve omslag die gemaakt is ook toepassen binnen het onderwijs zoals het nu weer gegeven wordt? Is dit een aanzet om tot een hervorming te komen?

Laten we eens naar de basis kijken. Hoe ontwikkelen kinderen? Volgens pedagoog Lev Vygotski heeft de ontwikkeling verband met sociale contacten en het gebruik van taal als expressiemiddel; 

Hij concludeert dat kinderen actief zijn in het zoeken naar kennis en vaardigheden, maar dat ze een sociale omgeving nodig hebben om zich te ontwikkelen en een stapje verder te gaan. Kinderen leren door samen met volwassenen of leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen. Daartoe leren ze ook taal: om die interactie met anderen te kunnen aangaan.

Leren en sociale interactie is een levensbehoefte van kinderen. Zij staan niet stil en snakken naar nieuwe ervaringen en interactie met leeftijdsgenootjes. 

Wij van Talentiko bieden bijzondere les ervaringen die kinderen iets nieuws laten ervaren. Een kunstenaar uit 1 van de vele disciplines die aan de gang gaat met het ontdekken van talent. We hebben zelfs een selectie lessen waarbij ook actief met taal gewerkt wordt. Daarnaast is een talent-les altijd goed voor de taalontwikkeling. Denk eens aan het vakjargon en bijvoorbeeld verhalen over de geschiedenis of een schrijfopdracht binnen het thema. Nieuwe ervaring = nieuwe woorden.

Onze missie is om in het basisonderwijs een permanente plek te creëren voor talent-ontwikkeling en daarmee een vuur te ontsteken. Zorgen dat leerlingen “aan’ gaan. Begrip en inzicht krijgen door onderwerpen vanuit een creatieve hoek te benaderen. Het brein activeren vanuit persoonlijke interesses en aanleg om te zorgen dat (les)stof makkelijker en fijner opgenomen wordt.

En het is nu de tijd om hier wat mee te gaan doen! 

Meer vakspecialisten op school!! Die de kinderen nieuwe (leer) ervaringen geven vanuit hun vakgebied. Hen in aanraking brengen met nieuwe termen, succeservaringen en kennis uit een andere wereld. En daarbij de leerkrachten ontlasten van het uitgebreide pakket aan taken dat zij als tijden meedragen. Door deze uit te besteden of simpelweg door tijd te hebben voor andere (buitenschooltijd) taken.

De titel van dit artikel is van formatie naar hervorming. Formatie…. een heel proces, ook wel een creatieve puzzel. En wat er uitkomt is een leeg canvas. Een begroting, ook voor onderwijs. Deze zal vanwege Corona bestaan uit subsidies en andere gelden die de scholen moeten helpen om achterstanden bij te werken en de werkdruk te verlichten door het inzetten van extra handen en hulp. Een pleister op de wond, die niet het bloeden stopt. Het is het aanpakken van een gevolg, niet het probleem. Want wat zijn de mogelijkheden voor een duurzame oplossing voor het lerarentekort, de werkdruk en de focus op de leergebieden als taal en rekenen? 

Wij hopen dat het lege canvas van de Minister van Onderwijs rijk gekleurd zal worden met een pallet aan mogelijkheden voor de besteding van de subsidiegelden. De stijl die nu gebruikt wordt is abstract te noemen, geen heldere vormen van wat de mogelijkheden zijn gezien de beperkte arbeidsmarkt in het onderwijs. Wij komen met een compleet nieuwe stroming; van formatie naar hervorming. Zet de gelden in om alle talen van het kind aan te spreken, te stimuleren in de ontwikkeling en het ontdekken van talenten. En als bonus heeft de school ook nog eens hele creatieve extra handen voor de klas, van docenten die staan te springen om die handen uit de mouwen te steken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *