Talent-lessen op school

Wat zijn talent-lessen?

Een serie lessen van een aantal weken waarin de leerlingen verschillende (kunst-)disciplines ervaren en daarbij bezig zijn met het ontwikkelen van competenties op verschillende gebieden (zie de kerndoelen Kunstzinnige oriĂ«ntatie). De leerlingen werken aan talentontwikkeling; ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

Livestream van de musical

Indien u al een musical heeft voorbereid en u wilt deze opvoeren terwijl ouders/verzorgers en grootouders vanuit huis meekijken, is livestreamen een goede optie. U kunt vervolgens kiezen hoeveel camera’s u wilt inzetten. Het voordeel van het inzetten van meerdere camera’s is dat er dan net als bij live tv-shows geschakeld kan worden. Hieronder kunt u de livestream volledig naar wens samenstellen en meteen een offerte aanvragen indien u op versturen klikt. Heeft u meer informatie nodig, neem dan telefonisch contact met ons op via 030 22 70 033

Musical

Wanneer het einde van het jaar nadert gaat groep 8 aan de slag met de musical. Een spannende tijd en soms een logistieke uitdaging (met evt geschakelde klassen). Een ervaren musical docent kan het volledige traject uit handen nemen. Vanaf het begin tot eind een professional die de kinderen begeleidt en de fijne kneepjes van het theatervak leert om tot een geweldige afronding van het jaar te komen.

Techniek

De techniek lessen zijn zeer divers en wij hebben een uitdagend voor iedere leeftijd. De techniek lessen kunnen bestaan uit: proefjes, bouwwerken en constructies, programmeren, houtbewerking, elektriciteit, optische illusies, radio maken, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. De lessen richten zich op de 21st century skills: ICT-basisvaardigheden, Computational thinking

Fotografie

De fotografie lessen kunnen gekoppeld worden aan de competentie mediawijsheid met als sub-competentie beeldwijsheid; met fotografie kan je dingen anders laten lijken dan ze werkelijk zijn. Er kan gewerkt worden met een thema binnen school of bijvoorbeeld gekozen worden voor een les met het thema “fantasie en illusie”

Bij de fotografie lessen kunnen onze compactcamera’s gehuurd worden.

Burgerschap

Doel van de lessen is dat kinderen ontdekken hoe je op een democratische manier dingen voor elkaar kunt krijgen. Eigenaarschap speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen leren democratie en actief burgerschap vooral door zelf aan de slag te gaan: het principe van ervarend en ontdekkend leren. De algemene basisprincipes van democratie en rechtsstaat zijn vertrekpunt.

TaaldansÂź en RekendansÂź

Bewegend, dansend, zingend, rijmend en spelend gaan we aan de slag met alle mogelijke thema’s uit de les. We vergroten de woordenschat doordat we aansluiten op het netwerk van begrippen, passend bij bijvoorbeeld; herfst, ziekenhuis, reizen ect. Wist je dat je rekenbegrippen ook heel goed kunt omzetten naar beweging? Denk maar aan woorden als ‘groot, groter, klein, kleiner, ervoor, erachter of eroverheen.

Media wijsheid

Mediawijsheid is het bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. Om goed deel te kunnen nemen, zijn diverse competenties nodig. Het onderwijs kan hier op verschillende manieren aan bijdragen. Bijvoorbeeld met lessen waarin leerlingen leren te reflecteren op hun eigen mediagebruik. Ook lessen waarin ze leren om zelf op een positieve manier gebruik te maken van sociale media zijn belangrijk.

Creatief schrijven

Vanaf groep 3! We werken aan verschillende vormen van taal (verhalen, gedichten, sprookjes) die bij de doelgroep passen. Ook zal er bij de onderbouw veel spel worden toegepast. Puzzelen met taal, letters combineren, taal uit tijdschriften halen en daar een gedicht van samenstellen, etc.

Film-educatie

Kinderen groeien op in een beeldcultuur. Ze worden dagelijks geconfronteerd met beelden en kijken al op jonge leeftijd filmpjes op hun smartphone, laptop of tablet. Toch is er in het onderwijs nog weinig aandacht voor “begrijpend kijken” naar video en film. Terwijl dat hĂ©t medium van kinderen en jongeren is. Er is dan ook behoefte aan nieuwe vaardigheden. Filmeducatie is gericht op het bewust en kritisch leren kijken naar beeldvertellingen en het analyseren van beeldmateriaal. 

Tijdens een talent-les:

 • krijgt de groep een les van ongeveer 1 uur per week, gedurende een aantal weken.
 • lessen worden gegeven door professionele kunstenaars.
 • komen verschillende disciplines aan bod: dans, theater, muziek of beeldend.
 • kinderen werken naar een presentatie/expositie/optreden toe.
 • zijn leerlingen actief met talentontwikkeling.
 • mogelijkheid om klasdoorbrekend te werken.

De klas krijgt les van een vakdocent binnen een discipline zoals muziek, theater, dans, beeldend etc. Enkele voorbeelden die wij kunnen aanbieden zijn:

Hip-hop, techniek, schilderles (in het engels), escape room maken, poppentheater, programmeren, surrealistisch tekenen, basketbal clinics, circusyoga, muziek, (engels) theater, fotografie, drumles, wetenschap, striptekenen, modeontwerp, digitaal tekenen etc.


Hoe kan een serie talent-lessen eruit zien?

Bijvoorbeeld: gedurende 6 weken komen er iedere week 2 kunstenaars een les verzorgen. De klassen worden verdeeld in 6 groepen van 25-30 leerlingen. Daarvan krijgen 3 groepen krijgen bijvoorbeeld dans of theater en de andere 3 groepen krijgen teken- of schilderles.

Tijdens dit circuit werkt de kunstenaar met de groep aan een project; dit kan een theaterstuk zijn of een gezamenlijk schilderij of een dans voorstelling. En aan het einde van de periode hebben ze een optreden/voorstelling, of presenteren ze hun werk, deze laatste week hebben de kinderen extra gelegenheid om de presentatie voor te bereiden.

Interesse of meer weten?

Er kunnen meerdere circuits na elkaar geboekt worden waardoor de kinderen allemaal één van de disciplines ervaren hebben. Er kan ook meer keuze gecreëerd worden door meerdere disciplines toe te voegen.

Voor een passend plan en een offerte* kunt u ons e-mailen of bellen. We kunnen ook een afspraak inplannen om alles even door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

Enthousiast geworden? Neem gerust contact met ons op,
030 227 0033 of mail ons.

*De talent-lessen kunnen betaald worden vanuit de werkdrukgelden of cultuursubsidie.

Talent-les online

Vanwege de coronacrisis hebben wij een speciaal online aanbod ontwikkeld met dezelfde leerdoelen en kwaliteit als al onze lessen. Zo kunnen de leerlingen ook thuis werken aan het kerndoel kunstzinnige oriëntatie. Het aanbod zal ook in de toekomst blijven bestaan en aangevuld worden. De lessen kunnen dan ook in het reguliere curriculum worden ingezet.


Musical

Wanneer het einde van het jaar nadert gaat groep 8 aan de slag met de musical. Een spannende tijd en soms een logistieke uitdaging (met evt geschakelde klassen). Een ervaren musical docent kan het volledige traject uit handen nemen. Vanaf het begin tot eind een professional die de kinderen begeleidt en de fijne kneepjes van het theatervak leert om tot een geweldige afronding van het jaar te komen.

In een periode van 8 tot 12 lessen/weken toewerken naar een eindmusical. Dat kan zowel een bestaande musical zijn als met de leerlingen zelf een musical maken vanuit een thema. 

Geschikt voor midden-en bovenbouw. We kunnen toewerken naar een eindmusical, met of zonder script. Zelf een musical maken kan ook. Ik gebruik bestaande liedjes en thema’s die de kinderen of de school willen gebruiken. 

Voorbeeld van opbouw van de musical lessen; Starten met verschillende dramalessen geven met oefeningen over hoge en lage status, jij in de ruimte, improviseren en daarna de input verwerken naar een scenario. Er zijn vele mogelijkheden, ook via een bestaand script werken. 


Techniek

De techniek lessen zijn zeer divers en wij hebben een uitdagend voor iedere leeftijd. De techniek lessen kunnen bestaan uit: proefjes, bouwwerken en constructies, programmeren, houtbewerking, elektriciteit, optische illusies, radio maken, scheikunde, natuurkunde en wiskunde.

De lessen richten zich op de 21st century skills: ICT-basisvaardigheden, Computational thinking

Een voorbeeld hiervan is de lessenreeks Programmeren met Scratch waarbij ook gewerkt wordt aan de kerndoelen en de 21st century skills: ICT-basisvaardigheden en Computational thinking:

 • De leerlingen leren de programmeertaal in de programmeeromgeving van Scratch en kunnen aan het eind hun eigen projecten ontwikkelen.
 • Kennismaking met scratch.
 • Kinderen maken hun eerste computerspel
 • Door middel van uitbreiding van dit computerspel leren de kinderen de basis van de programmeerstructuur.
 • Uitbreiding met geluid en animatie.
 • Componeren van muziek met programmeren.
 • Zelfstandig werken: uitvoeren van begeleide opdrachten.

Fotografie

De fotografie lessen kunnen gekoppeld worden aan de competentie mediawijsheid met als sub-competentie beeldwijsheid; met fotografie kan je dingen anders laten lijken dan ze werkelijk zijn. 

Bij de fotografie lessen kunnen onze compactcamera’s gehuurd worden.

Er kan gewerkt worden met een thema binnen school of bijvoorbeeld gekozen worden voor een les met het thema “fantasie en illusie”:

Elke les heeft een opdracht waarbij de kinderen weer een nieuwe techniek leren. Bij alle opdrachten staat illusie centraal en laten ze een andere werkelijkheid zien:

– Diepte: door te spelen met diepte (veraf en dichtbij ) kan je iets wat heel klein is, groot laten lijken en andersom. Zo kunnen de kinderen op de foto vechten met een speelgoed dino of worden ze erdoor opgegeten! Ze hebben mega grote schoenen aan, kunnen op een drinkflesje staan of kunnen bij elkaar op de handen staan. 

– Perspectief: hoe ziet de wereld eruit voor een vogel als hij vliegt? Hoe kijkt een muis naar jou? De kinderen kruipen in de leefwereld van hun lievelingsdier of huisdier. Door een foto te maken terwijl je boven in een klimtoestel zit of juist terwijl je op de grond ligt kan je de wereld er veel groter of kleiner uit laten zien dan het is.

– Compositie: door gebruik te maken van spiegels kan je verschillende perspectieven op de foto zetten. Hierdoor maken de kinderen hele vervreemdende foto’s. Je ziet door de spiegel iets op de foto wat je eigenlijk niet zo verwachten.

– Fantasiewereld: in deze opdracht komen alle vaardigheden samen die de kinderen hebben geleerd. De kinderen maken in een kartonnen doos een hele wereld met verzamelde materialen. Door de spullen goed te combineren kunnen ze een fantasie landschap of stad maken. Door op de juiste manier (met de kennis die de kinderen nu over fotografie hebben) de foto te maken kunnen de spullen opeens bergen worden, wordt een drinkpakje een flat, een klein takje een boom, etc.


Burgerschap

Doel van de lessen is dat kinderen ontdekken hoe je op een democratische manier dingen voor elkaar kunt krijgen. Eigenaarschap speelt hierin een belangrijke rol. 

Kinderen leren democratie en actief burgerschap vooral door zelf aan de slag te gaan: het principe van ervarend en ontdekkend leren.

De algemene basisprincipes van democratie en rechtsstaat zijn vertrekpunt.

De burgerschapslessen sluiten mooi aan op de 21st century skill “sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)”, maar heeft ook raakvlakken met de 21st century skills Kritisch denken, Probleem oplossen, Creatief denken, Samenwerken en Communiceren.

Een voorbeeld van een burgschapsles is het “democratische project”:

-Er wordt in de eerste lessen op filmfragmenten gereflecteerd. Vervolgens worden de kinderen uitgedaagd na te denken over maatschappelijke thema’s. Deze worden als plan voor een project uitgewerkt door middel van creatieve opdrachten, spel en discussie. 

-Daarna wordt gestemd op plannen door de kinderen, de kinderen stemmen op een project, niet op elkaar. 

-Kinderen leren dat democratie en actief burgerschap een voortdurende inzet vraagt.

-De uitvoering van plannen richt zich op het verzamelen van draagvlak. 


TaaldansÂź en RekendansÂź

Onze docente Nina geeft deze lessen aan de jongste kinderen op school. 

Nina werkt als bevoegd Taal- en RekendansÂź docent en draagt er zorg voor dat de te behalen leerdoelen (*) worden beleeft, gedanst, uitgebeeld, gezongen en benoemt. Alle doelen worden ingepakt binnen een fantasierijk thema. 

(*) De te behalen leerdoelen voor elke groep, dienen te worden aangegeven door de leerkracht. Op deze manier sluit de les het beste aan bij de SLO leerdoelen voor taal en rekenen van de methode op de betreffende school.

De workshopreeks wordt altijd op maat gemaakt, nav de lesdoelen binnen het thema van de klas.

“Laatst was ik bij een kleuterklas op basisschool De Singel. Daar waren leerlingen bezig met het thema “herfst”. De juf van de klas vertelde mij dat het woord ‘dwarrelen’ lastig was voor de kleuters. In de les zijn we hiermee aan de slag gegaan. Alle kinderen kregen herfstblaadjes om mee te dansen en lieten die op passende muziek door de zaal bewegen. Snel, langzaam, omhoog, omlaag, draaiend en heen en weer. We bewogen ook met ons lijf als blaadje. Harde wind, zachte wind, naar voren en achteren. De ‘blaadjes’ dansten door het hele bos. Wanneer de muziek langzaam zachter ging ‘dwarrelen’ alle kinderen draaiend, wiegend en zwevend naar de grond. 

Door het lijfelijk ervaren van de term ‘dwarrelen’ zullen kleuters de betekenis hiervan beter onthouden; doen met je lijf = begrijpen met je brein. In de les werkte we ook aan luisterhouding, klankontwikkeling, rijm en ritme en de ontwikkeling van zowel de passieve als de actieve woordenschat. En hadden natuurlijk veel plezier! ” – Nina

Over taal- en rekendans:

TaaldansÂź en RekendansÂź is een methode ontwikkeld door Studio Swing en verbindt taal- en rekenbegrippen (SLO doelen) aan beweging. Bewegend leren loont, want een actief lijf is een actief brein.

Bewegend, dansend, zingend, rijmend en spelend gaan we aan de slag met alle mogelijke thema’s uit de les. We vergroten de woordenschat doordat we aansluiten op het netwerk van begrippen, passend bij bijvoorbeeld; herfst, ziekenhuis, reizen ect. Wist je dat je rekenbegrippen ook heel goed kunt omzetten naar beweging? Denk maar aan woorden als ‘groot, groter, klein, kleiner, ervoor, erachter of eroverheen.


Mediawijsheid

Mediawijsheid is het bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. Om goed deel te kunnen nemen, zijn diverse competenties nodig. Tijdens de talent-lessen mediawijsheid wordt er gewerkt aan deze competenties.

Een voorbeeld van een mediawijsheid-les:

-De introductie start met een korte film kijken die als basis dient om met de opdracht aan de slag te gaan.

-Er wordt uitgelegd hoe je kritisch leert kijken naar beeldmateriaal; media.

-De kinderen leren “begrijpend kijken”; in tegenstelling tot begrijpend lezen, bestaan er nog weinig ideeĂ«n over wat begrijpend kijken precies moet inhouden. Bij begrijpend lezen achterhaalt de leerling tijdens het lezen de betekenis van taal. De kinderen leren allerlei leesstrategieĂ«n om een tekst ‘aan te pakken’. Bij ‘begrijpend kijken’ zou je leerlingen dus handvatten willen bieden, zodat zij kennis opdoen uit filmpjes die worden gekeken, en er daadwerkelijk leerrendement wordt behaald. Want: een filmpje aanbieden is Ă©Ă©n, maar er echt iets van leren is twee.

-De leerlingen gaan werken met een genre

-De creatieve opdracht bestaat uit het werken naar een eigen storyboard.


Creatief Schrijven

We werken aan verschillende vormen van taal (waargebeurde verhalen, gedichten, columns, vlogs, journalistiek, non-fictie) die bij de doelgroep passen. Ook zal er bij de onderbouw veel spel worden toegepast. Puzzelen met taal, letters combineren, taal uit tijdschriften halen en daar een gedicht van samenstellen, etc.

Ook in het geschikt om te werken volgens een thema dat speelt: bijvoorbeeld vrijheid, discriminatie, gezondheid, het thema van de boekenweek, etc.

Bovendien ben ik docent bewegingsonderwijs (ALO) en probeer ik combinaties te zoeken met beweging en taal. Estafettes, communicatie-spelletjes, spelen zonder te praten, etc. Omdat ik geschoold ben als docent creatief schrijven (Dactylus) en als docent LO (ALO) zoek ik zoveel mogelijk naar cross-over tussen die twee vakgebieden.

De exacte reeks kan ik samenstellen in overleg met de school. Ik werk toe naar een breed aanbod in verschillende vormen van kunst in taal en indien mogelijk, verschillende vormen van bewegen.


Filmeducatie

Kinderen groeien op in een beeldcultuur. Ze worden dagelijks geconfronteerd met beelden en kijken al op jonge leeftijd filmpjes op hun smartphone, laptop of tablet. Ze kennen Netflix en Disney+ en kijken online op kanalen als YouTube. Toch is er in het onderwijs nog weinig aandacht voor “begrijpend kijken” naar video en film. Terwijl dat hĂ©t medium van kinderen en jongeren is. Er is dan ook behoefte aan nieuwe vaardigheden. Filmeducatie is gericht op het bewust en kritisch leren kijken naar beeldvertellingen en het analyseren van beeldmateriaal. 

In de les filmeducatie gaan we ons bezighouden met vragen als: Wat voor soorten films zijn er? Uit welke elementen bestaat een film? Wat is een thema of een genre? Wat willen makers met hun films vertellen? En welke keuzes zijn er door de regisseur gemaakt?

Aan de hand van grappige, serieuze of gekke beeldfragmenten en korte (animatie)films duiken de leerlingen in de wereld van film. Na afloop van het kijken gaan we klassikaal met elkaar in gesprek en aan de slag met creatieve en praktische opdrachten, zoals het maken van een storyboard of flipboekje, het tekenen van een filmposter, het bedenken van een animatiefiguur of het verzinnen van een eigen filmverhaal. 
Aan het einde van de dag reflecteren we samen op de les: wat hebben we vandaag besproken, wat hebben we geleerd en hoe kun je thuis verder oefenen met “begrijpend kijken”?