Taaldans® en Rekendans® is een methode die taal- en rekenbegrippen (SLO doelen) verbindt aan beweging. Bewegend leren loont, want een actief lijf is een actief brein.

Taaldans® en Rekendans®

Kent u taal- en rekendans al?

Onze docente Nina geeft deze lessen aan de jongste kinderen op school. 

Nina werkt als bevoegd Taal- en Rekendans® docent en draagt er zorg voor dat de te behalen leerdoelen (*) worden beleeft, gedanst, uitgebeeld, gezongen en benoemt. Alle doelen worden ingepakt binnen een fantasierijk thema. 

(*) De te behalen leerdoelen voor elke groep, dienen te worden aangegeven door de leerkracht. Op deze manier sluit de les het beste aan bij de SLO leerdoelen voor taal en rekenen van de methode op de betreffende school.

De workshopreeks wordt altijd op maat gemaakt, nav de lesdoelen binnen het thema van de klas.

Laatst was ik bij een kleuterklas op basisschool De Singel. Daar waren leerlingen bezig met het thema “herfst”. De juf van de klas vertelde mij dat het woord ‘dwarrelen’ lastig was voor de kleuters. In de les zijn we hiermee aan de slag gegaan. Alle kinderen kregen herfstblaadjes om mee te dansen en lieten die op passende muziek door de zaal bewegen. Snel, langzaam, omhoog, omlaag, draaiend en heen en weer. We bewogen ook met ons lijf als blaadje. Harde wind, zachte wind, naar voren en achteren. De ‘blaadjes’ dansten door het hele bos. Wanneer de muziek langzaam zachter ging ‘dwarrelen’ alle kinderen draaiend, wiegend en zwevend naar de grond. 

Door het lijfelijk ervaren van de term ‘dwarrelen’ zullen kleuters de betekenis hiervan beter onthouden; doen met je lijf = begrijpen met je brein. In de les werkte we ook aan luisterhouding, klankontwikkeling, rijm en ritme en de ontwikkeling van zowel de passieve als de actieve woordenschat. En hadden natuurlijk veel plezier!

Nina

Over taal- en rekendans:

Taaldans® en Rekendans® is een methode ontwikkeld door Studio Swing en verbindt taal- en rekenbegrippen (SLO doelen) aan beweging. Bewegend leren loont, want een actief lijf is een actief brein.

Bewegend, dansend, zingend, rijmend en spelend gaan we aan de slag met alle mogelijke thema’s uit de les. We vergroten de woordenschat doordat we aansluiten op het netwerk van begrippen, passend bij bijvoorbeeld; herfst, ziekenhuis, reizen ect. Wist je dat je rekenbegrippen ook heel goed kunt omzetten naar beweging? Denk maar aan woorden als ‘groot, groter, klein, kleiner, ervoor, erachter of eroverheen.

Wilt u het eens proberen?

Er zijn nog mogelijkheden op alle dinsdagen in mei, juni (en 7 & 14 juli).

Een Taaldans of rekendans les bestaat uit een reeks van 3 weken/ 3 lessen per klas in hetzelfde thema.

  • 3 weken – 1 les aan 1 klas: €360.
  • 3 weken – 2 lessen aan 2 klassen : €510.
  • 3 weken – 3 lessen aan 3 klassen: €630.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reiskosten.
Per week krijgen de klassen een dansworkshop van 45 minuten.

Wat hebben we nodig:

  • Ruimte : speelzaal.
  • Dans docent zorgt voor : gepaste muziek, muziekinstallatie en een workshop op maat gemaakt.
  • Vooraf: De school geeft aan aan welk thema zij werken in de periode dat Nina langskomt.
Enthousiast geworden? Neem gerust contact met ons op,
030 227 0033 of mail ons.