De disciplines van Talentiko docenten

De 12 disciplines van de Talentiko Docenten

Soorten disciplines

Muziek

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend. 

Theater

Experimenteren met rollen en fictie, doen alsof; spelenderwijs leren van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. 

Dans en beweging

Leerlingen in beweging brengen op verschillende leergebieden, zelfvertrouwen geven en hun lichaam en als instrument en expressiemiddel leren inzetten. 

Beeldende vorming

Het vormgeven van eigen ideeën door het onderzoeken met materiaal en technieken. En het (leren) aannemen van een beschouwende houding naar beelden. 

Filosofie en debat

Leerlingen leren kritisch en creatief denken vanuit een open en tolerante houding. Ze leren na te denken over hun mens-zijn, de maatschappij en cultuur. Ze leren ook dialogeren en mondigheid. 

Werldoriëntatie

Leerlingen leren over de wereld, natuur, de mens en maatschappij. Dicht bij huis, over de wereld, in het heden en verleden. De geleerde vaardigheden en technieken op creatieve wijze toepassen. 

Voeding

Leerlingen maken kennis met voeding, zoals bijvoorbeeld vergeten groenten en hen alle kanten daarvan laten ervaren: de herkomst, smaak, toepassing en fysieke beleving. 

Mediawijsheid

Leerlingen leren kritisch kijken naar media in de samenleving en daartussen bewust en actief bewegen. Daarbij leren zelf media uitingen te maken en op eigen mediagebruik te reflecteren.

Film en fotografie

Leerlingen leren technische en historische aspecten van het begrip film en fotografie. Zij leren betekenis geven aan (audio-)visuele uitingen en krijgen de tools om zich door middel van beeld (en geluid) uit te drukken. 

Wetenschap, natuur en techniek

Bij leerlingen de ontdekkende en onderzoekende competenties aanspreken en verder ontwikkelen. Uitdagen om een creatieve onderzoekende houding aan te nemen en eigen talenten te ontdekken.

Burgerschap

Leerlingen leren verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een (creatieve) bijdrage aan te leveren. 

Creatief met taal

Het taalgebied van leerlingen aanspreken door het inzetten van bijzondere werkvormen uit disciplines als rap, spoken-word, poezie en andere creatieve taal-uitingen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van leerlingen vergroten en het brein activeren. 

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.

Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.

Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.

Samenwerken binnen 1 onderwerp of opdracht.

Lees meer informatie over de disciplines op link xxxxxx