Talentiko docenten en corona

In het protocol opstart basisonderwijs is bij punt V te lezen dat een school bij afwezigheid van personeel (indien mogelijk) invallers in mag zetten. Omdat wij dit antwoord wat summier vonden hebben wij een vraag gesteld aan de PO raad. 

“Wat zijn de protocollen of richtlijnen voor invalleerkrachten nu de scholen per 11 mei weer opgestart gaan worden? Wat kunnen en mogen invalleerkrachten verwachten?”
Er zijn geen aparte protocollen of richtlijnen voor invalleerkrachten. Invalleerkrachten in dienst van de school of het bestuur vallen net zoals bijv. vakleerkrachten onder het personeel. De manier waarop invalleerkrachten worden ingezet, is dusdanig divers dat wij hier geen uniform advies kunnen geven. Wij adviseren scholen om de algemene richtlijnen toe te passen en op basis daarvan afwegingen te maken. Invallers zijn waarschijnlijk hard nodig omdat er leraren ziek zijn of om andere redenen niet in de school inzetbaar zijn.

Deze vraag en antwoord is te vinden op de website van de PO raad www.po.lesopafstand.nl

Dit antwoord geeft een duidelijk beeld dat de inzet van invallers mogelijk is en geeft zelfs aan dat dit zeer waarschijnlijk nodig zal zijn. Als een school gebruik wil gaan maken van Talentiko docenten houden al onze docenten zich aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat ze thuisblijven bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. Tevens zullen zij zich gedragen naar de door de school specifiek gestelde gedrag- en omgang regels.

Daarnaast houden onze docenten zich ook aan de algemene richtlijnen van het RIVM

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Al onze docenten mogen ook gebruik maken van hetzelfde testprotocol wat zal gaan gelden voor alle leerkrachten. Dus bij klachten blijven zij thuis en zullen ze zich laten testen.

Omdat we begrijpen dat het inzetten of toelaten van externe docenten voor veel scholen niet de voorkeur heeft willen we zoveel mogelijk proberen om 1 vaste docent aan een school te koppelen. Heeft u 1 of 2 leerkrachten die niet kunnen of mogen werken dan zullen wij proberen om 1 of 2 vaste docent(en) op uw school te plaatsen zodat de hoeveelheid externe docenten zoveel mogelijk wordt beperkt.

Kunnen we ook bij u op school helpen? Neem gerust contact met ons op,
030 227 0033 of mail ons